home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ŽÍLY

(angl. veins, lodes)

 

 

   Laochang, Gejiu, Yunnan, Čína.

   Žilka kasiteritu (uprostřed bloku) v triasovém mramoru. Žilky mohou být

   samostatné (izolované), nebo součástí žilníků. Šířka bloku 50 cm.

   © P. Láznička, 1985.