home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ŽÍLY

(angl. veins, lodes)

 

 

   Dúbrava, Slovenská republika.

   Žíla masivního šedého antimonitu v granodioritu, lemovaná žlutými a

   rezavými produkty oxidace - zejména stibiconitem.

   © J. Jirásek, 2008.