home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ŽÍLY

(angl. veins, lodes)

 

 

   Veta Madre, Guanajuato, Mexiko.

   Žilný systém Veta Madre je 25 km dlouhá mineralizovaná zóna (červená) 

   vyplněná žilným křemenem, karbonáty a malým množstvím galenitu a

   sfaleritu, která lokálně obsahuje odžilky (bonanzy) s vysokými obsahy

   stříbra (až 1 % Ag). Celková produkce 31700 t Ag a 135 t Au.

   © P. Láznička, 1983 a 2006.