home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ZVRSTVENÉ INTRUZE

(angl. layered intrusions)

 

 

   Steelport, bushveldský masív, JAR.

   Výchoz několika paralelních chromitových horizontů v pyroxenitech

   bushveldského masívu.

   © P. Láznička, 1973.