home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ŤUJAMUNIT -

Ca(UO2)2(VO4)2 · 5-8 H2O

 

 

  

   Žluté šupinkaté krystaly ťujamunitu na karbonátové hornině.

   Tyuya-Muyun, Kyrgyzstán. Šířka záběru 5 cm.

   Sbírky Přírodovědného muzea Národního muzea, foto J. Jirásek 2016.

 

 

 

   Práškovitý žlutý povlak ťujamunitu na karbonátové hornině.

   Tyuya-Muyun, Kyrgyzstán. Velikost vzorku 8×5 cm.

   Sbírky Muzea Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec,

   Polsko, foto J. Jirásek 2010.

 

 

 

   Žlutá jemně krystalická kůra ťujamunitu s křemenem na hornině.

   Sierra de Gomez, Mexiko. Velikost vzorku 4,5×2 cm.

   Sbírky Přírodovědného muzea Národního muzea, foto J. Jirásek 2016.