home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

BRANNERIT - (U,Ca)(Ti,Fe)2O6

 

 

 

   Ojedinělá tmavě hnědozelená zrna Th-bohatého branneritu v žule.

   Crocker Well, Austrálie. Velikost vzorku 5×4 cm.

   Sbírky Přírodovědného muzea Národního muzea, foto J. Jirásek 2016.