home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

CARNOTIT -

K2(UO2)2(VO4)2 · 3 H2O

 

 

  

   Žluté povlaky carnotitu na pískovci.

   Placerville, Colorado, USA. Velikost vzorku 8,7×7 cm.

   Sbírky Přírodovědného muzea Národního muzea, foto J. Jirásek 2010.

 
 

 

   Nazelenale žluté práškovité povlaky carnotitu.
   Radium Hill, Austrálie. Velikost vzorku 5,5×2,5 cm.
   Sbírky Přírodovědného muzea Národního muzea, foto J. Jirásek 2016.
 
 
 
   Žluté práškovité povlaky carnotitu na bělavém tufu.
   Vulture Mountains, Arizona, USA. Velikost vzorku 5×4 cm.
   Sbírky Přírodovědného muzea Národního muzea, foto J. Jirásek 2016.