home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

CERUSIT - PbCO3

 

 

 

   Světle hnědé pseudohexagonální srostlice cerusitu na galenitu.

   Příbram. Velikost vzorku 7,5×6,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   detail předchozího vzorku

 

 

 

   Bílý sloupcovitý krystal cerusitu.

   Příbram, důl Lill, Černojamská žíla, 5. patro. Velikost vzorku 9,5×6,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Jehlicovité krystaly cerusitu v dutinách limonitové žiloviny.

   Zlaté Hory - Modrá štola. Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.