home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

LOPARIT-(Ce) -

(Na,Ce,Sr)(Ce,Th)(Ti,Nb)2O6

 

 

 

   Zdvojčatělý šedočerný krystal loparitu-(Ce).

   Masív Lovozero, poloostrov Kola, Rusko. Velikost vzorku 4×3,5 cm.

   Soukromá sbírka, foto J. Jirásek 2010.

 

 

 

   Zdvojčatělý černý krystal loparitu-(Ce).

   Imandra, Chibinský masív, poloostrov Kola, Rusko. Velikost krystalu 3 mm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Drobné vtroušeniny černého loparitu-(Ce) v hornině.

   Hora Karnasurt, masív Lovozero, poloostrov Kola, Rusko.

   Šířka fotografie 6 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.