home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

MIKROLIT - (Ca,Na)2Ta2O6(O,OH,F)

 

 

 

   Oktaedrický krystal hnědého mikrolitu v křemeni.

   Nová Ves u Křemže. Velikost krystalu 3 mm.

   Sbírka J. Zikeše, foto J. Zikeš 2007.