home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

MONAZIT-(Ce) - CePO4

MONAZIT-(La) - LaPO4

MONAZIT-(Nd) - NdPO4

MONAZIT-(Sm) - SmPO4

 

 

 

   Pérovitý krystal hnědého monazitu-(Ce) v ortoklasu.

   Dolní Bory - Hatě. Velikost vzorku 8×5,5 cm.

   Sbírka J. Slámy, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Hnědočerný tabulkovitý krystal monazitu.

   Miass, Ural, Rusko. Velikost vzorku 2,2×1,7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2010.

 

 

 

   Hnědý tabulkovitý krystal monazitu-(Ce).

   Dolní Bory - Hatě. Velikost krystalu 2,5 mm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Hnědý tabulkovitý krystal monazitu-(Ce).

   Dolní Bory - Hatě. Velikost krystalu 2 mm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2006.