home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ZIRKON - ZrSiO4

 

 

 

   Hnědočervený prizmatický krystal zirkonu v leucitickém tefritu.

   Ettringer Bellerberg Mtn., Mayen, pohoří Eifel, Německo.

   Velikost vzorku 5×3,5 cm, délka krystalu 1 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Hnědý prizmatický krystal zirkonu v syenitu.

   Orenburg, Ural, Rusko. Velikost krystalu 15×7 mm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2010.

 

 

 

   Hnědý krystal zirkonu v křemeni.

   Gold Camp Rd., Colorado Springs, Colorado, USA. Velikost krystalu 5 mm. 

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.