úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

AUTOŘI A PODĚKOVÁNÍ

 

software

grafika

 

 

Ing. Jakub JIRÁSEK, Ph.D.

Datum a místo narození: 23. února 1978 v Hradci Králové

 

Kontakt: telefon +420 59 699 3502

             e-mail: jakub.jirasek@vsb.cz

             www: http://geologie.vsb.cz/loziska

    

Vzdělání:

 

· Ing. - Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, obor Geologické inženýrství, 2001

· Ph.D. - Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, prezenční doktorandské studium, obor Geologické inženýrství, 2004.

 

Zaměstnání:

 

· 1997 - 2001 pomocná vědecká síla na Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě

· od 2004 odborný asistent Institutu geologického inženýrství VŠB-TU Ostrava

 

Nejvýznamnější publikace:

 

· Sivek, M., Dopita, M., Krůl, M., Čáslavský, M., Jirásek, J.: Atlas of Chemical-Technological Properties of Coals in the Czech Part of the Upper Silesian Basin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. 31 s., 79 příloh.

· Martinec, P., Jirásek, J., Kožušníková, A., Sivek, M. (eds.): Atlas uhlí české části hornoslezské pánve. Ostrava: Anagram, 2005. 64 s. + CD-ROM.

· Jirásek, J.: Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2005, roč. 13, s. 132 - 137.

· Jirásek, J., Sivek, M.: Ložiska nerostů. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007.

· Sivek, M., Čáslavský, M., Jirásek, J.: Applicability of the Hilt’s law to the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic). International Journal of Coal Geology, 2008, vol. 73, issue 2, pp. 185 -  195.

 

 

Ing. Martin VAVRO, Ph.D.

Datum a místo narození: 19. září 1969 v Ostravě

 

Kontakt: telefon +420 59 699 1382

             e-mail: martin.vavro@vsb.cz

             www: http://www.fast.vsb.cz/oblasti/

                      katedry-a-pracoviste/223

 

Vzdělání:

 

· Ing. - Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, obor Hornická geologie a geologický průzkum, 1992

· Ph.D. - Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, distanční doktorandské studium, obor Geologické inženýrství, 2002

 

Zaměstnání:

 

· 1990 - 2001 asistent a odborný asistent Institutu geologického inženýrství VŠB-TU Ostrava

· 2001 - 2002 vědecký pracovník na Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě

· od 2002 odborný asistent Katedry stavebních hmot a hornického stavitelství VŠB-TU Ostrava (od roku 2006 vedoucí katedry)

 

Nejvýznamnější publikace:

 

· Grygar, R., Vavro, M.: Evolution of Lugosilesian Orocline (North-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation. Journal of the Czech Geological Society, 1995, roč. 40, č. 1-2, s. 65 - 90.

· Slivka, V., Vavro, M. : The significance of textural and structural properties of North-Moravian basaltoids for the manufacture of mineral fibres.  Ceramics-Silikáty, 1996, roč. 40, č. 4, s. 149 - 159.

· Vavro, L., Vavro, M.: Porovnání kvality hořického pískovce v různých částech lomu Podhorní Újezd (Porównanie jakości piaskowca horzickiego z różnych miejsc kamieniołomu Podhorní Újezd). Minerální suroviny-Surowce mineralne, 2001, roč. 3, č. 4, s. 17 - 24.

· Młynarczuk, M., Vavro, M.: Badania dylatometryczne rozszerzalności cieplnej wybranych skał. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2002, Tom. 4, nr. 1-2, s. 109 - 114.

· Vavro, M., Martinec, P., Lebedová, Z.: Metakaolín a jeho možné uplatnění jako pucolánové přísady do betonů a vláknobetonů (Metakaolin i jego możliwe zastosowania jako domieszki pucolanowej do betonów i włóknobetonów). Minerální suroviny – Surowce mineralne, 2003, roč. 5, č. 3, s. 18 - 24.

· Martinec, P., Vavro, M.: Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene. Kámen, 2005, roč. 11, č. 1, s. 20 - 25.

 

Software

  Pro automatické spouštění HTML stránky verze distribuované na CD-ROM byl použit freeware AutorunPro - autoři Mark Trescowthick a Ross Mack (GUI Computing, Melbourne).

 

Grafika

Grafickou podobu a kostru této prezentace vytvořil Jakub Sivek (www: http://www.sivek.com).

 

Poděkování

   Rádi bychom poděkovali Fondu rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za financování projektu, díky němuž tyto výukové materiály vznikly.

   Dále bychom rádi poděkovali institucím i jednotlivcům, kteří nám svou laskavostí pomohli při získávání textové i fotografické dokumentace. Jsou to (v abecedním pořadí):

muzea, sbírky vysokých škol, státní instituce

 • Geologický pavilon prof. F. Pošepného na Vysoké škole báňské - TU Ostrava

 • Městské muzeum a galerie Vodňany

 • Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor tisku a public relations

 • Moravské zemské muzeum Brno

 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové

 • Správa Pražského hradu

 • Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 • Woods Hole Science Center, U.S. Geological Survey, USA

firmy

 • Cement Hranice, a.s.

 • Českomoravský cement, a.s.

 • ČEZ, a.s.

 • Eutit, s.r.o.

 • Granit Lipnice, s.r.o.

 • JABLONEX GROUP, a.s.

 • Kámen Ostroměř, s.r.o.

 • KOOL Trading, s.r.o.

 • Lias Vintířov, k.s.

 • OKD, OKK, a.s.

 • Paramo, a.s.

 • Pavel Dragoun

 • Poldi Hütte, s.r.o.

 • PSP Engineering, a.s.

 • Rockwool, a.s.

 • Sedlecký kaolín, a.s.

 • Semitour Périgord, Francie

 • Slezský kámen, a.s.

 • Sokolovská uhelná, a.s.

 • Syncrude Canada Ltd., Kanada

 • Tekaz, s.r.o.

 • Tondach Česká republika, a.s.

 • Vodní zdroje Chrudim

soukromé osoby

 • Mgr. Zuzana Brychová, Praha

 • Ing. Marek Čáslavský, Ph.D., Chrudim

 • Zdeněk Doubek, Hradec Králové

 • Ing. Rostislav Dudek, Ph.D., Ostrava

 • Ing. Josef Gladiš, Skorošice

 • Jitka Krásová, Praha

 • Milan Kraus, Ostrava

 • Ing. Vítězslav Langer, Havířov - Prostřední Suchá

 • Ing. Lech Malysz, Horní Suchá

 • Dr. Ing. Dalibor Matýsek, Paskov

 • Jiří Mazuch, Nové Město na Moravě

 • Lumír Moučka, Moravská Třebová

 • Jindřich Pařízek, Nové Město na Moravě

 • Jiří Sláma, Hradec Králové

 • Dr. Ing. Petr Welser, Paskov

 • Ing. Jiří Zikeš, České Budějovice