úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

ASFALT

 

 

   Povlaky, náteky a kapkovitý útvar černého asfaltu na puklinách dolomitu.

   Strečno u Žiliny, Slovensko. Velikost výřezu 4×3 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Povlaky černého asfaltu na puklině vápence.

   Nebory u Třince. Velikost výřezu 10×6 cm.

   Sbírka D. Matýska, foto D. Matýsek 2002.