úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

ROPA

 

 

 

   Různé typy ropy z našich výskytů.

   Vlevo vrt Senné 15, hloubka 1839-1834 m, vpravo vrt Letošov 1,

   hloubka 942-928 m

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.