úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

ŽIVCE - skupina alumosilikátů obsahující zejména K živce a Na-Ca živce (plagioklasy):

ORTOKLAS - KAlSi3O8

MIKROKLIN - KAlSi3O8

ALBIT - NaAlSi3O8

ANORTIT - CaAl2Si2O8

 

 

 

   Srostlice krystalů ortoklasu podle karlovarského zákona. 

   Łomnica, Polsko. Velikost vzorku 7×5,5 cm.

   Sbírka L. Malysze, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Bílé krystaly mikroklinu v žulovém pegmatitu.

   Žulová. Velikost vzorku 9×7,5 cm, velikost krystalů do 2,5 cm.

   Sbírka Z. Doubka, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Krystal zelené odrůdy mikroklinu (amazonitu) na křemeni.

   Lake George, Colorado, USA. Velikost vzorku 4×3,5 cm. 

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Drúza bílých krystalů krystalů albitu.

   Dolní Bory - Hatě. Velikost vzorku 9×5 cm. 

   Sbírka J. Slámy, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Leštěný řez labradoritem (plagioklas přechodného složení mezi albitem

   a anortitem) jevící irizaci - barvoměnu způsobenou lomem světla

   na submikroskopických lamelách.

   Labrador, Kanada. Velikost vzorku 7×5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Drúza čirých krátce sloupcovitých krystalů anortitu.

   Monte Somma, Vesuv, Itálie. Velikost vzorku 9×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.