úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

ANHYDRIT - CaSO4

 

 

 

   Celistvý anhydrit s viditelnou dokonalou štěpností.

   Hallstatt, Tyroly, Rakousko. Velikost vzorku 10×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Drobně provrásněný bílý anhydrit (tzv. střívkovec) v jílovci.

   Bochnia, Polsko. Velikost vzorku 11×7,5 cm. 

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Hrubozrnný fialový anhydrit.

   Uranové ložisko Rožná, důl Rožná III - Jasan, 21. patro.

   Velikost vzorku 5×7 cm. Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Jemnozrnný bílý až světle fialový anhydrit.

   Uranové ložisko Rožná, důl Rožná III - Jasan, 21. patro.

   Velikost výřezu 4×3 cm. Sbírka J. Pařízka, foto J. Pařízek 2006.