úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

APATIT - skupinový název pro nerozlišené fosforečnany Ca:

CHLORAPATIT - Ca5(PO4)3Cl

FLUORAPATIT - Ca5(PO4)3F

HYDROXYLAPATIT - Ca5(PO4)3OH

KARBONÁT-FLUORAPATIT - Ca5(PO4,CO3)3F

 

 

 

   Zelený krystal fluorapatitu na muskovitu.

   Dolní Bory - Hatě. Velikost vzorku 4,5×4 cm.

   Sbírka J. Slámy, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Zelený skelně lesklý krystal fluorapatitu.

   Sljudjanka, Zabajkalí, Rusko. Velikost vzorku 5×4 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Drúza světle fialových šestibokých krystalů fluorapatitu.

   Horní Slavkov. Velikost vzorku 9,5×7,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Detail předchozího vzorku, velikost největšího krystalu 7 mm.