úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

DAWSONIT - NaAlCO3(OH)2

 

 

 

   Bílý radiálně paprsčitý agregát dawsonitu.

   Slaný. Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.

 

 

  

   Bílý radiálně paprsčitý agregát dawsonitu.

   Slaný. Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Bílé radiálně paprsčité agregáty dawsonitu na puklině pískovce.

   Ladomirov, Slovensko. Průměr agregátů do 7 mm.

   Sbírka Z. Doubka, foto J. Jirásek 2006.