úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

DOLOMIT - CaMg(CO3)2

minerál i monominerální hornina

 

 

 

   Dolomit (hornina).

   Skaly Twardowskiego, Polsko. Velikost vzorku 11×8,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Nábrus laminovaného dolomitu (horniny).

   Bystřice nad Olší. Velikost vzorku 15×8 cm.

   Sbírka D. Matýska, foto D. Matýsek 2002.

 

 

 

   Sedlovitě zprohýbané klencové krystaly dolomitu (minerálu) na galenitu

   a sfaleritu. Příbram, Březové Hory. Velikost vzorku 9×7,5 cm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2006.