úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

FLUORIT - CaF2

 

 

 

   Drúza krychlových tmavě fialových průsvitných krystalů fluoritu.

   Důl Cuetu l'Aspa, Španělsko. Velikost vzorku 6,5×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Zelené osmistěny fluoritu s kalcitem na křemeni.

   Obří důl. Velikost vzorku 12×9 cm. 

   Sbírka J. Slámy, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Detail předchozího snímku, velikost krystalu 1,7 cm. 

 

 

 

   Polokoule páskovaného fluoritu.

   Jílové u Děčína. Velikost vzorku 11×8 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Kaolinizovaná rula s patrnou původní plošně paralelní texturou.

   Yaogangxian Mine, Hunan, Čína. Velikost vzorku 9×8 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   detail předchozího vzorku, velikost agregátu 3,5×3,5 cm