úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

POLYHALIT - K2Ca2Mg(SO4)4 · 2 H2O

 

 

 

   Vláknitý červený polyhalit.

   Hallstatt, Rakousko. Velikost vzorku 7,5×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Masivní červený polyhalit se vtroušeninami černého anhydritu.

   Kłodawa, Polsko. Velikost vzorku 7,5×5,5 cm. 

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Masivní červený polyhalit.

   Kłodawa, Polsko. Velikost vzorku 9×8 cm. 

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Agregát sloupcovitých krystalů červeného polyhalitu.

   Bad Aussee, Štýrsko, Rakousko. Velikost vzorku 10×6 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.