úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

SÁDROVEC - CaSO4 · 2 H2O

 

 

 

   Drúza čočkovitých krystalů sádrovce medové barvy.

   Kateřinky u Opavy. Velikost vzorku 10×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Čiré zdvojčatěné krystaly sádrovce se zbytky jílu.

   Kobeřice. Velikost vzorku 8,5×6 cm. 

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Drúza čirých sloupcovitých krystalů sádrovce.

   Bochnia, Polsko. Velikost vzorku 7,5×5,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Dvojčatý srůst čirých krystalů sádrovce - tzv. vlaštovčí ocas.

   Swoszowice, Polsko. Velikost vzorku 11,5×3 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.