úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

SYLVÍN - KCl

 

 

 

   Krychlový průhledný krystal sylvínu.

   Kalusa (dříve Kalusz), Ukrajina. Velikost vzorku 6,5×5,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Kusový průhledný skelně lesklý sylvín.

   Kalusa (dříve Kalusz), Ukrajina. Velikost vzorku 8,5×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Směs čirého halitu a červeně zbarveného sylvínu.

   Buggingen, Bádensko-Württembersko, Německo. Velikost vzorku 12×9 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.