úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

VÁPENEC - monominerální sedimentární hornina obsahující více jak 90 % kalcitu (CaCO3)

 

 

   Bituminózní tmavě šedý vápenec s žilkami bílého kalcitu.

   Žernava u Přerova. Velikost vzorku 12×9 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Šedý korálový vápenec.

   Calanda, Graubünden, Švýcarsko. Velikost vzorku 13×8,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Světle šedý organodetritický vápenec.

   Kutná Hora. Velikost vzorku 12×8 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Šedý kalový vápenec.

   Černotín. Velikost vzorku 11,5×9 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Klenec vyštípaný z průhledného kalcitu, Island. Velikost vzorku 5,5×7 cm.

   Sbírka Vodních zdrojů Chrudim, foto J. Jirásek 2006.