úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

AKANTIT - Ag2S

 

 

 

   Paramorfóza akantitu po argentitu (výšeteplotní modifikace Ag2S)

   v dutině kalcitu.

   Příbram, důl Anna, Mariánská žíla, 15. patro. Velikost vzorku 9×8 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího vzorku