úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

ALLANIT-(Ce) - (Ce,Ca)(Fe,Al2)[SiO4|Si2O7|O|OH]

ALLANIT-(La) - (La,Ca)(Fe,Al2)[SiO4|Si2O7|O|OH]

ALLANIT-(Y) - (Y,Ca)(Fe,Al2)[SiO4|Si2O7|O|OH]

 

 

 

   Typická černá zrna allanitu s lasturnatým lomem v granitoidu.

   Rilský monastýr, pohoří Rila, Bulharsko. Velikost většího zrna 2×0,4 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Dobře vyvinuté tabulkovité krystaly allanitu.

   Olden Township, Ontario, Kanada. Velikost vzorku 7×6 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího snímku, velikost krystalu v popředí 2,5×1,5 cm