úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

AMBLYGONIT - (Li,Na)Al(PO4)(F,OH)

 

 

 

   Bílý hrubozrnný agregát amblygonitu v křemeni (tmavší).

   Vernéřov u Aše. Velikost vzorku 12×7 cm.

   Sbírka Z. Doubka, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Bílý hrubozrnný agregát amblygonitu v našedlém křemeni.

   Vernéřov u Aše. Velikost vzorku 6,5×6 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.