úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

ARSENOPYRIT - FeAsS

 

 

 

   Dypiramidální krystaly ocelově šedého arsenopyritu v hornině.

   Mitterberg, Rakousko. Velikost vzorku 9,5×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího vzorku

 

 

 

   Drúza ocelově šedých dipyramidálních krystalů arsenopyritu.

   Yaogangxian Mine, Hunan, Čína. Velikost vzorku 12×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Ocelově šedý dipyramidální krystal arsenopyritu na černém tabulkovitém

   krystalu wolframitu.

   Yaogangxian Mine, Hunan, Čína. Velikost vzorku 10×5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.