úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

AZURIT - Cu3(CO3)2(OH)2

 

 

 

   Bohatý agregát modrých růžic tabulek azuritu.

   Špania Dolina - Piesky, Slovensko. Velikost vzorku 9×6,5 cm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího snímku

 

 

 

   Agregát modrých tabulek azuritu se kulovitými útvary zeleného

   malachitu. Špania Dolina - Piesky, Slovensko. Velikost udána

   měřítkem na snímku.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Drúza temně modrých tabulkovitých krystalů azuritu.

   Chessy-les-Mines, Francie. Velikost vzorku 5×3,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.