úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

BERYL - Be3Al2Si6O18

 

 

 

   Světle zelený šestiboký sloupcovitý krystal berylu, rozlámaný a tmelený

   křemenem. Meclov. Velikost krystalu 14×5 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Nazelenalý šestiboký krystal berylu v křemeni.

   Meclov. Velikost vzorku 7,5×7 cm.

   Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Zelenošedý šestiboký sloupcovitý krystal berylu.

   Farafangana, Madagaskar. Průměr krystalu 13 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.