úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

BIRNESSIT -

(Na,Ca)0,5(Mn4+,Mn3+)2O4 · 1,5 H2O

 

 

 

   Ledvinitý šedočerný agregát birnessitu.

   Ravenna, Itálie. Velikost vzorku 5×5 cm.

   Sbírka D. Matýska, foto D. Matýsek 2001.

 

 

 

   Řez polymetalickou konkrecí složenou z oxidických minerálů Mn (todorokit,

   birnessit, vernadit aj.). Patrná je koncentricky vrstevnatá (laminovaná)

   struktura. Zóna Clarion-Clipperton, Tichý oceán. Velikost vzorku 6×4,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Polymetalická konkrece složená z oxidických minerálů Mn (todorokit,

   birnessit, vernadit aj.), na povrchu schránky mořských červů.

   Zóna Clarion-Clipperton, Tichý oceán. Velikost vzorku 6×4,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.