úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

BORNIT - Cu5FeS4

 

 

 

   Poloha masivního bornitu v kalcitové žíle.

   Uranové ložisko Rožná, důl Bukov, 5. patro, 19. žíla, blok B1-505. 

   Šířka bornitové polohy 4 cm.

   Sbírka J. Mazucha, foto J. Pařízek 2006.

 

 

 

   Žíla masivního bornitu v mědinosné břidlici.

   Důl Rudna, revír Lubin-Sieroszowice, Polsko. Velikost vzorku 7,5×3 cm. 

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Tenká žilka fialového bornitu. Jáchymov. Velikost výřezu 4×3 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.