úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

BOULANGERIT - Pb5Sb4S11

 

 

 

   Jehlicovitý agregát boulangeritu.

   Příbram - Březové Hory, důl Prokop, 39. patro, Vojtěšská hlavní žíla.  

   Velikost vzorku 8×8 cm. Sbírka J. Slámy, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Šedé jehlice boulangeritu v křemenné žilovině.

   Příbram. Velikost vzorku 6×5,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Olověně šedý celistvý boulangerit.

   Příbram. Velikost vzorku 8,5×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.