úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

CHALKOPYRIT - CuFeS2

 

 

 

   Drúza krystalů chalkopyritu s karbonátem na křemeni.

   Banská Štiavnica. Velikost vzorku 8×7 cm. 

   Sbírka J. Slámy, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Srostlice disfenoidních krystalů chalkopyritu na ankeritu. Důl Paskov,

   závod Staříč. Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Mosazně žlutý chalkopyrit v bílém magnezitu.

   Mútnik u Hnúště, Slovensko. Velikost vzorku 6,5×3,5 cm. 

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.