úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

CHALKOZÍN - Cu2S

 

 

 

   Masivní modrošedý, do černa nabíhající chalkozín.

   Los Loros, Chile. Velikost vzorku 9×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Pseudohexagonální modrošedý krystal chalkozínu.

   St. Ives, Cornwall, Anglie. Velikost krystalu 5 mm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto D. Matýsek 2001.