úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

CHAMOSIT -

(Fe,Mg)5Al[AlSi3O10|(OH)8]

 

 

 

   Tmavě zelenošedý chamosit s oolitickou stavbou.

   Nučice. Velikost vzorku 7,5×6,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího vzorku

 

 

 

   Nábrus ukazující koncentrickou stavbu oolitů chamositu.

   Krušná Hora u Berouna. Velikost úsečky 1 mm.

   Sbírka D. Matýska, foto D. Matýsek 2002.