úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

CHROMIT - FeCr2O4

 

 

 

   Černá zaoblená zrna chromitu.

   Raduša, Makedonie. Velikost vzorku 8,5×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Černá zaoblená zrna chromitu.

   Caledonia, Kuba. Velikost vzorku 8×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Jemnozrnný černý chromit.

   Bater, Albánie. Velikost vzorku 6×5,5 cm. 

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.