úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

CINABARIT - HgS

 

 

 

   Temně červený krystal cinabaritu na bílém dolomitu. 

   Tongren, Guizhou, Čína. Velikost vzorku 6×5 cm.

   Sbírka L. Malysze, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Červená štěpná zrna cinabaritu na kontaktu křemene a fylitu.

   Horní Luby u Kraslic. Velikost vzorku 6×4 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího vzorku

 

 

 

   Krvavě červená zrna cinabaritu na sericitické břidlici.

   Rákoš, Slovensko. Velikost plochy cinabaritu 4×3 cm.

   Sbírka Z. Doubka, foto J. Jirásek 2006.