úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

COLUMBIT - skupinové jméno pro minerály se vzorcem (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6

   Tlustě tabulkovitý černohnědý krystal ferocolumbitu FeNb2O6.

   Råde, Norsko. Velikost krystalu 8,5×3,5 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Černý rýhovaný krystal columbitu.

   Stoneham, Maine, USA. Velikost vzorku 6,5×5,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Černé krátce sloupcovité krystaly columbitu v křemeni.

   Chesterfield, Massachusetts, USA. Velikost vzorku 5,5×4 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.