úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

COSALIT - Pb2Bi2S5

 

 

 

   Celistvé olověně šedé agregáty cosalitu na křemeni.

   Ocna de Fier, Rumunsko. Velikost vzorku 4×3 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.