úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

COVELLIN - CuS

 

 

 

   Drúza velmi tenkých tabulkovitých krystalů modrofialového covellinu.

   Majdanpek, Srbsko a Černá Hora. Velikost výřezu 6×4 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Fialovomodrý covellin ve vláknitém anhydritu.

   Důl Rudna, revír Lubin-Sieroszowice, Polsko. Velikost vzorku 8,5×8 cm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   detail předchozího vzorku