úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

DAVIDIT-(Ce) -

 (Ce,La)(Y,U,Fe)(Ti,Fe)20(O,OH)38

 
 
 

   Masivní černý davidit se silným kovovým leskem.

   Mølland, Iveland, Norsko. Velikost vzorku 7×4 cm.

   Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové, foto J. Jirásek 2007.