úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

DESCLOIZIT - Pb(Zn,Cu)(VO4)OH

 

 

 

   Drúza červenohnědých krystalků descloizitu.

   Pinal Co., Arizona, USA. Velikost vzorku 7×4,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   detail předchozího vzorku