úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

DYSKRAZIT - Ag3Sb

 

 

 

   Sloupcovité krystaly dyskrazitu částečně vyleptané z ledvinitého arsenu.

   Uranové ložisko Příbram, šachta č. 21. Velikost vzorku 6×4,5 cm. 

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.