úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

EMPLEKTIT - CuBiS2

 

 

 

   Sloupcovité šedé krystaly emplektitu v dutině křemene.

   Schwarzenberg, Sasko, Německo. Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 
 

 

   Sloupcovité šedé krystaly emplektitu v křemeni.

   Schwarzenberg, Sasko, Německo. Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Jehlicovité krystaly emplektitu v dutině křemene.

   Krásno u Horního Slavkova, Huberův peň, 4. patro, chodba Ch-4041.

   Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2008.