úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

EUDIALYT - Na15Ca6(Fe,Mn)3Zr3[Si25O73](O,OH,H2O)3(OH,Cl)2

 

 

 

   Hnědočervený dokonale omezený krystal eudialytu.

   Naujakasik, komplex Ilimaussag, Grónsko. Velikost krystalu 4,5×3,5 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.