úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

FERGUSONIT-(Ce) - (Ce,La,Nd)NbO4

FERGUSONIT-(Y) - YNbO4

 

 

 

   Hnědočerná zrna fergusonitu-(Y) s lasturnatým lomem v pegmatitu.

   Landsverk 1, Evje, Norsko. Šířka výřezu 5 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.