úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

FRANKLINIT -

(Zn,Mn,Fe)2+(Fe,Mn)3+2O4

 

 

 

   Černé osmistěny franklinitu.

   Franklin, New Jersey, USA. Velikost krystalů 1 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího snímku

 

 

 

   Černý masivní franklinit.

   Franklin, New Jersey, USA. Velikost vzorku 5,5×5 cm.

   Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Černé krystalky franklinitu v kalcitu.

   Franklin, New Jersey, USA. Velikost vzorku 11×8 cm.

   Sbírka Vodních zdrojů Chrudim, foto J. Jirásek 2006.