úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

GALENIT - PbS

 

 

 

   Krychlové krystaly galenitu otupené v rozích plochami osmistěnu

   na sideritové podložce. Joplin, Missouri, USA. Velikost vzorku 10×8 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Drúza šedých kovově lesklých krystalů galenitu.

   Příbram. Velikost vzorku 9×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Polymetalická žíla s galenitem (šedý), sfaleritem (hnědočervený)

   a kalcitem (světlý). Šachta č. 16, uranové doly Příbram.

   Velikost vzorku 17×13 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2004.